Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základ spracovania údajov:

Zákazník pri registrácii a/alebo zadávaní objednávky prijatím obchodných podmienok súhlasil s tým, aby spoločnosť Kispatak-2000Kft spravovala údaje týkajúce sa nákupu.

Cieľ spracovania údajov:

Spoločnosť Kispatak-2000Kft vykonáva spracovanie údajov výlučne s cieľom spracovania objednávok, realizácie dodávky, fakturácie, ako aj pri iných operáciách  požadovaných užívateľom (napr. neweslettrov).

Správca údajov:

správcom údajov je prevádzkovateľ internetového obchodu, spoločnosť Kisptak-2000Kft.

Okolnosti spracovania údajov:

Spoločnosť Kispatak-2000Kft. údaje zhoramždené pri registrácii a pri nakupovaní bezpečne uchováva a spravuje. K údajom má prístup poskytovateľ dát (kupujúci) a zákaznícky servis spoločnosti Kispatak-2000Kft. Okrem toho z dôvodu dodržiavania zákonných povinností má spoločnosť Kispatak-2000Kft oprávnenie poskytnúť údaje daňovým kontrolným orgánom, avšak o tomto je povinný informovať vlastníka dát (kupujúceho). Začiatkom spracovania dát je registrácia spotrebiteľa a/alebo vykonanie prvej objednávky. Ukončenie spracovania môže byť na podnet užívateľa (kupujúceho) (napr. zrušenie registrácie), respektíve aj zo strany spoločnosti Kispatak-2000Kft., zmazaním obchodných údajov. S problémami týkajúcimi sa spracovania údajov sa treba obrátiť na zákaznícky servis spoločnosti Kispatak-2000Kft. 

Cookie

Spoločnosť Kispatak-2000Kft na počítačoch svojich návštevníkov umiestňuje menšie dátové pakety, tzv. cookie, s cieľom ponúknúť služby ušité na mieru. Cookie obsahuje informácie o užívateľovi webovej stránky, na základe ktorých sa nasledujúca návšteva plynulejšia a používanie webovej stránky bude jednoduchšie.

Užívateľ môže povoliť respektíve zakázať  inštaláciu cookies na svojom počítači, avšak je dôležité vedieť, že síce zakázanie cookies pomáha chrániť vaše osobné údaje, avšak môže obmedziť používanie niektorých internetových stránok.  Aktivovať respektíve deaktivovať cookies môžete zvyčajne v menu svojho internetového prehliadača – nástroje/nastavenia v rámci nastavenie súkromia v bode cookies.

Osobné údaje vyplývajúce z používania Cookies neposkytujeme žiadnej tretej strane.

 

Údaje potrebné k registrácii:

 Návštevníci musia pri registrácii poskytnúť svoje osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, email, atď). Tieto informácie vyžadujeme a uchovávame iba kvôli vybaveniu objednávok. Zákaznícky servis Vami posklytnuté údaje používa iba  v odôvodnených prípadoch na nadviazať kontaktu s Vami. Zákaznícke dáta nevbudú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám. 

Zrušenie registrácie:

Spoločnosť Kispatak-2000Kft. umožňuje svojim zákazníkom ukončenie vzťahu s firmou. Možnosti sú nasledovné:

  1. Zákazník prostredníctvom e-mailu odošle svoju žiadosť na nasledujúcu adresu: webshop@kispatak2000.hu
  2. Zákazník odošle svoju žiadosť poštou na adresu: Wesselényi út 20/C, 3950 Sárospatak, Maďarsko. 
Práva osôb dotknutých v spravovaní údajov:

Užívatelia (dotknuté osoby) môžu kedykoľvek upraviť alebo vymazať svoje údaje na internetovej stránke, pomocou funkcií (zmena registračných údajov). Údaje môžete zmeniť alebo vymazať aj prostredníctvom emailu alebo listu odoslaného zákazníckemu oddeleniu. Spoločnosť Kispatak-2000Kft. prehlasuje, že ak sa zruší dôvod (cieľ) správy dát, tak po upovedomení zákazníka od ďalšieho uchovávania a spravovania dát odhliadne. 

Ako nás môžete kontaktovať?

Kontakt s nami môžete nadviazať na stránke Informácie pod bodom „Kontaktný formulár”. Okrem toho nám môžete napísať e-mail na adresu: webshop@kispatak2000.hu, alebo list odoslaný na adresu: Weselényi út 20/C, 3950 Sárospatak, Maďarsko.

Telefónne číslo: +36 47 511 062, Fax: +36 47 511 065

Registrácia a prihlásenie:

V internetovom obchode môžu nakupovať iba REGISTROVANÝ užívatelia!

Bez registrácie nie je možné uskutučniť objednávku, ani sledovať ceny! Pre úspešnú registráciu je potrebné na stránke Prihlásenie/profil kliknúť na ponuku [registrácia], vyplniť osobné údaje: meno, e-mailová adresa, heslo, fakturačné a doručovacie údaje. K jednej e-mailovej adrese je možná iba jedna registrácia.

 

Po odoslaní registrácie vám systém odošle na váš e-mail správu, kolegovia skontrolujú vami zadané údaje a potvrdia vašu registráciu.

 

Následne môžete kedykoľvek vykonať objednávku v našom obchode. Po registrácii  a prihlásení máte možnosť vykonať zmenu v osobných, fakturačných a doručovacích údajoch.

 

Pri fakturačných a doručovacích údajoch máte možnosť zadať ľubovoľné množstvo údajov, z ktorých pri odoslaní objednávky môžete vybrať želaný fakturačný a doručovací údaj. Takto môžete na vlastné meno objednať tovar domov, na vaše pracovisko, alebo na akékoľvek iné miesto. 

AK STE UŽ REGISTROVANÝM ZÁKAZNÍKOM

, tak pred nakupovaním,v menu Prilásenie/Profil, ktorý sa nachádza v hornej časti stránky,  po vyplnení potrebných údajov (prihlasovacie meno a heslo) a kliknutím na tlačidlo [Prihlásiť] sa viete prihlásiť do internetového obchodu. Ak ste zabudli svoje heslo, potom stlačte [Zabudol som heslo], potom uveďte svoj e-mail zadaný pri registrácii a systém vám na túto adresu odošle nové heslo. 

 

Zrušenie registrácie je možné odoslaním e-mailu na adresu webshop@kispatak2000.hu alebo vo fomre listu odoslaného na adresu Kispatak-2000Kft Zákaznícke oddelenie, Wesselényi út 20/C, 3950 Sárospatak, Maďarsko. 

Zostavenie košíka

V našom internetovom obchode sa nachádza približne 3200 výrobkov, sortiment sa neustále mení, niektoré výrobky už nie sú k dispozícii a na ich miesto prichádzajú nové.

Výrobky sú rozdelené do hlavných kategórií, v rámci nich sú rozdelené  do ďalšícj podkategórií a skupín. Hlavné kategórie nájdete vedľa seba v páse v hornej časti stránky. Po vstupe do ktorejkoľvek hlavnej kategórie sú ďalšie kategórie zobrazené pod sebou, prostredníctvom nich sa dostanete k jednotlivým výrobkom.

Na hľadanie jednotlivých výrobkov sú aj iné možnosti:

Môžete použiť funkciu vyhľadávania buď na základe textu alebo čísla položky, ktoré sa nachádza na pravej strane v hornej časti stránky. Na tomto mieste máte možnosť aj rozšíreného vyhľadávanie, kde môže hľadať na základe časti názvu, začiatku názvu a takisto môžete rôzne filtrovať.

 

Ak ste už prihláseným zákazníkom, tak v menu Prihlásenie/Profil máte prístup k rôznymi užitočným funkciám (napr. Obľúbené, doterajšie objednávky, história nákupov).

 

Počas nákupovania alebo výberu pri každom výrobku sa nachádza tlačidlo *, jej použitím môže rozšíriť zoznam svojich obľúbených produktov. Ak máte pravidelne objednávanú zostavu produktov, tak si ich môžete jediným kliknutím objednať.

 

Ak si chcete niektorý výrobok zakúpiť, tak do políčka pod cenou zadajte požadované množstvo a kliknite na tlačidlo Prodať do košíka.

Kliknutím na tlačidlo [Košík] môžete skontrolovať a upraviť jeho obsah.

 

Ceny výrobkov

Na výrobky sa vzťahujú ceny uvedené v internetovom obchode. Ceny sú uvedené s DPH. Ceny sú priebežne aktualizované, daný výrobok môže byť kedykoľvek pridaný alebo odstránený z ponuky, jej cena sa môže počas dňa meniť. Po odoslaní objednávky systém automaticky odošle potvrdzujúci e-mail, internetový obchod garantuje ceny v ňom uvedené, to znamená, že vyýrobky budú fakturované za cenu uvedenú v potvrdzujúcom e-mailyi, bez ohľadu na to, či sa ceny po odoslaní objednávky menili, alebo nie.

Platba, doprava

Možnosti platby

Podľa zmluvných podmienok

 

Ak máte voči internetovému obchodu nejakú pohľadávku po splatnosti, nie je možné doručenie novej objednávky.

 

Spôsoby dopravy

Podľa zmluvných podmienok

 

Objednávky mliečnych výrobkov odoslané v prac. dňoch do 11:00, ostatného tovaru do 14:00 (v piatok do 13:00) vám doručíme v nasledujúci pracovný deň. 

Odoslanie objednávky

Odovzdanie objednávky začína kliknutím na tlačidlo [Košík].

Kroky odoslnia objednávky:

Spôsob platby a doručenia

Prvým krokom je výber spôsobu platby a doručenia. Takisto si môžete určiť, na ktorý deň potrebujete objednaný tovar doručiť. 

Fakturačné údaje

Môžete si pozrieť pri registrácii zadané fakturačné a doručovacie údaje, poprípadne máte možnosť pridať nové.

Zhrnutie objednávky

v tejto sekcii máte možnosť si prezrieť zoznam výrobkov nachádzajúcich sa v košíku, spolu s celkovou hodnotou objednávky, a taktiež máte možnosť napísať k nej poznámku.

Medzi jednotlivými krokmi môžete preklikávať, taktiež môžete hocikedy proces objednávania zrušiť. Objednávku môžte odoslať kliknutím na tlačidlo [Objednať].

Po dokončení systém automaticky odošle potvrdzovací e-mail, na adresu uvedenú v 1.bode.

Odoslanie objednávky a jej potrvdenie sa považuje za vznik kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Kispatak-2000Kft. 

Odvolanie prijatej a potvrdenej objednávky

Odoslaním e-mailu na adresu webshop@kispatak2000.hu alebo zavolaním na telefónne číslo 003647511062 po zadaní presných údajov zákazníka môžete odvolať odoslanú/doručenú objednávku.

 

V prípade, že po potvrdení objednávky ste zistili preklep alebo zle zadané údaje (nesprávna adresa doručenia alebo chybné množstvo), zistené chyby môžete nahlásiť a opraviť zavolaním na číslo 003647511062. 

Záruka, reklamácia

Na základe nariadení a právnych predpisov má zákazník právo na záruku. Na základe záruky, zákazník nie je povinný prevziať chybné výrobky. Záručná reklamácia môže byť ohlásená a uplatnená pri prevzatí tovaru. V prípade , ak sa problém zistí až pri používaní, zákazník ho môže oznámiť aj dodatočne nášmu zákazníckemu servisu.

 

Ak máte nejaké ďalšie sťažnosti vzniknutnuté pri nakupovaní, vašu reklamáciu nám oznámte prostredníctvo e-mailu  webshop@kispatak2000.hu alebo na telefónnom čísle +36 47 511 062.

 

Ak vaša sťažnosť nebola týmto spôsobom vyriešená, prosím obráťte sa na nasledjúci orgán:

Sárospatak város Jegyzője – notár mesta Sárospatak

 

V prípade spotrebiteľského sporu sa môže zákazník môže obrátiť na zmierovací orgán v mieste svojho bydliska alebo miesta podnikania. 

Právo odstúpenia od zmluvy

V súlade s platnými predpismi má kupujúci do 14 dní od prevzatia tovaru možnosť zrušiť objednávku (vrátenie zakúpeného tovaru). Žiadosť o odstúpenie  musí byť zaslaná nášmu zákazníckemu servisu najneskôr do konca 14-ho dňa po prevzatí objednávky. Odstúpenie nie je povinný zákazník odôvodniť. Náklady vzniknuté vrátením tovaru je povinný uhradiť zákazník, ale v prípade akceptovania odstúpenia bude celá hodnota objednávky vrátená kupujúcemu.

 

Právo odstúpenia od zmluvy  sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré nepodliehajú skaze, alebo na základe povahy tovaru môžu byť vrátené, ale iba v tom prípade, ak ich zákazník doručí späť nepoškodené. Neporušenosť nevylučuje otvorený vonkajší obal. vrátenie tovaru sa môže aj uskutočniť osobne, po predchádzajúcej konzultácii so zákazníckym servisom. Zrušenie objednávky je možné presadiť aj pri doručení nasledujúcej objednávky. Po akceptovaní zrušenia objednávky a po vrátení tovaru, peňažný rozdiel bude zákazníkovi vrátený platobnou metódou využitou zákazníkom, najneskôr do 15 dní od akceptovania.

 

Pre uplatnenie zrušenia objednávky, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis pomocou už spomenutých kontaktov, a tam vám pomôžu s vybavením. Súčasne je dôležité túto skutočnosť nám oznámiť aj písomne (e-mail, fax, list).

 

Upozorňujeme zákazníkov, že s prípadnými problémami kvality zistených pri prevzatí tovaru sa s dôverou môžete obrátiť na náš zákaznícky servis, pretože vo všetkých prípadoch, keď sa môže vylúčiť zodpovednosť zákazníka, o výmenu chybného alebo nepoužiteľného (skazeného) tovaru sa postaráme na vlastné náklady. 

Prehlásenie prijatia Podmienok používania internetového obchodu spoločnosti Kispatak 2000 Ker. Kft.

Internetový obchod obsahuje dôverné a/alebo zákonom chránené informácie, sú určené výlučne pre registrovaných zákazníkov. Spoločnosť Kispatak 2000 Ker. Kft. viaže k zachovaniu zobrazených informácií v tajnosti právny záujem.

 

Šírenie, kopírovanie alebo zobrazenie informácií dostupných na stránke internetového onbchodu je prísne zakázané.

 

Spoločnosť Kispatak 2000 Ker. Kft. si vyhradzuje právo povolenia registrácie.

 

Prijatím registračných podmienok vyhlasujem, že

-          svoje prihlasovacie údaje neposkytnem tretím osobám, v opačnom prípade znášam ich právny dôsledok.

-          ceny a údaje o tovaroch neposkytnem tretím osobám, v opačnom prípade znášam ich právny dôsledok.

-          pri používaní dodržiavam platné právne predpisy, zdržiavam sa činností, ktoré sú nelegálne, porušujé záujmy iných užívateľov alebo záujmy spoločnosti Kispatak 2000 Ker. Kft.

Newsletter
Prihlásiť sa k odberu informačných mailov môžete na stránke http://kispatak2000.unas.hu, alebo taktiež pri
regiostrácii.
Prihlásením k odberu užívateľ dáva súhlas k spravovaniu údajov. Uživateľ môže kedykoľvek zmeniť uvedené údaje. Môže
tak urobiť na webovej stránke v menu Prihlásenie/Profil, v bode zmena údajov, zaškrnutím políčka Posielať informačné
maily. Spravovanie údajov trvá do zrušenia odberu
Obľúbené
Internetový obchod ponúka možnosť označenia výrobkov ako obľúbené, takto môžete nájsť svoje obľúbené výrobky
jednoducho a na jednom mieste.

Prodkut môžete označiť za Obľúbený pomocou ikonky *. Svoje obľúbené výrobky nájdete po prihlásení, v menu Profil bod
bodom Obľúbené.
Predchádzajúce objednávky
V našom internetovom obchode si môžete prezieť všetky, doposiaľ objednané výrobky, čo vám uštrí čas pri výbere obykle
objednávaných produktov.
Použitie kupónu
Ak disponujete zľavovým kupónom, ktorý môťete uplatniť v našom obchode, na uplatnenie zľavy stačí zadať kód pred
odoslaním objednávky, do kolónky „Kupón” pri zhrnutí objednávky . Následne klinknutím na tlačidlo [Uplatnenie
kupónu], systém uplatní kupón a z celkovej sumy odráta zľavu.

WebShop System